ИСО 1565:1978

ИСО 1565:1978

Название на английском:
ISO 1565:1978

Название на русском:
ИСО 1565:1978

Описание на английском:
Dental silicate cement (hand mixed)

Описание на русском:
Dental silicate cement (hand mixed)

Статус документа:
Заменен