ИСО 286-1:1988

ИСО 286-1:1988

Название на английском:
ISO 286-1:1988

Название на русском:
ИСО 286-1:1988

Описание на английском:
ISO system of limits and fits; part 1: bases of tolerances, deviations and fits

Описание на русском:
Допуски и посадки по системе ISO. Часть 1. Допуски, отклонения и посадки

Статус документа:
Заменен